Inzicht in communicatie

Effectieve communicatie is erg belangrijk bij het uitvoeren van het OR werk. Dit zie je o.a. terug in vergaderingen en bij het onderhandelen over zaken. Ook heb je als OR lid verschillende contacten, met andere OR leden, met de ondernemer/bestuurder, met de achterban enz. Wat zou het opleveren als je deze communicatie kunt optimaliseren? Wat zou je hiermee allemaal kunnen bereiken?

In deze training krijg je inzicht in en ga je ervaren hoe communicatie werkt en wat je kunt doen om de communicatie te verbeteren. Bij deze training werken we niet met het indelen in standaard vakjes maar gaan we uit van het afstemmen op en het maken van verbinding met de ander.

Ben je op zoek naar een andere kijk op communicatie voor jullie OR, neem dan contact op voor deze unieke communicatietraining!

Duur training: 1 dag
Locatie: verzorgt de OR, mORe of me kan dit eventueel ook faciliteren