Inzicht in kwaliteiten OR leden

Deze inzicht training is speciaal ontwikkeld voor ondernemingsraden. De leden krijgen meer inzicht in de voorkeuren van denkstijlen en gedrag (kwaliteiten) van zichzelf en de andere OR leden.

Wie denkt er mee met het meerjarenbeleidsplan, wie wordt ingezet bij brainstormsessie en wie bewaakt de afspraken? Door deze inzichten kan ieder OR lid in zijn of haar kracht gaan staan en vormen alle OR leden samen een waardevol team.

Deze training is als tweedaagse training in te zetten met indien gewenst een derde inzicht dag of als bouwsteen bij een maatwerktraining.

Duur training: 2 dagen + inzicht dag (optioneel) of als bouwsteen in maatwerk

Locatie: verzorgt de OR, mORe of me kan dit eventueel ook faciliteren