Visie

mORe of me ziet de OR als een optelsom van alle individuele OR leden waarbij elk OR lid een waardevolle bijdrage kan leveren. Om de OR leden in hun kracht te zetten is het belangrijk om inzicht te hebben in de voorkeuren van denkstijlen en gedrag van jezelf en ook van de andere leden.

Wanneer dit inzicht er is, vormt de OR meer een geheel en is er meer begrip voor elkaar, wat de samenwerking en het werkplezier ten goede komt. Uiteindelijk vormen de OR leden een krachtige groep die weet wanneer ze elkaars expertise het beste kunnen inzetten.